Slide background
زمینه‌های تخصصی

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها
طراحی به کمک کامپیوتر
شبکه‌های عصبی مصنوعی


آخرین اخبار
قابل توجه دانشجویان درس کارگاه نرم افزار مهندسی Matlab (کارشناسی مهندسی شیمی)

تکالیف درس: مهلت تحویل تا روز...

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی (کارشناسی ارشد)

تکالیف درس: مهلت تحویل تا روز...

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی (کارشناسی ارشد) مهم

امتحان روز دوشنبه مورخ 98/10/16 ساعت 12 برگزار می‌گردد. موفق...

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه عملیات واحد مهم

امتحان روز شنبه مورخ 98/10/14 ساعت 12 در محل آزمایشگاه برگزار...

قابل توجه دانشجویان درس کارگاه نرم افزار مهندسی Matlab (کارشناسی مهندسی شیمی) مهم

امتحان روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 ساعت 11:30 برگزار می...


بیشتر